malakouti

آخرین اخبار در مورد سید الهام حسینی

برگزاری هم‌زمان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی کشور زنان و مردان

تهران- ایرنا- مسابقات قهرمانی کشور وزنه‌برداری زنان و مردان به صورت همزمان برای نخستین بار در راستای پویایی در مسیر برابری جنسیتی برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، فدراسیون وزنه‌برداری در راستای پویایی بیشتر رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمان کشور و حرکت در مسیر برابری جنسیتی که طی سال‌های اخیر به شعار و خواسته اصلی کمیته بین‌المللی المپیک بدل شده، از این پس مسابقات قهرمانی کشور وزنه‌برداری را در همه رده‌ه ...