malakouti
17 مهر 1401 - 17:51

ساماندهی ۱۵ میلیون و ۶۴۰ هزار دانش‌آموز و ۹۰۰ هزار فرهنگی در سال تحصيلی جديد

معاون آموزش متوسطه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های معاونت آموزش متوسطه برای سال تحصیلی جدید پرداخت. محمدمهدی کاظمی گفت: مجموعه وزارت آموزش و پرورش و معاونت متوسطه برنامه‌های‌ مختلفی را پیگیری کرده‌اند که مهم‌ترین موضوع، بازگشایی مدارس بود. این موضوع یک ابَر برنامه است و سازماندهی یکسال تحصیلی را برای ۱۶ میلیون دانش‌آموز و ۹۰۰ هزار فرهنگی فراهم می‌کند. محمدمهدی کاظمی گفت: مجموعه وزارت آموزش و پرورش و معاونت متوسطه برنامه‌های‌ مختلفی را پیگیری کرده‌اند که مهم‌ترین موضوع، بازگشایی مدارس بود. این موضوع یک ابَر برنامه است و سازماندهی یکسال تحصیلی را برای۱۶میلیون دانش‌آموز و۹۰۰هزار فرهنگی فراهم می‌کند.وی افزود: در ۲۵ ماه گذشته که آموزش‌ها غیرحضوری بود هیچ کسی به نظام تعلیم و تربیت خرده نگرفت به‌خصوص جامعه جهانی تاکیدی در این رابطه نداشتند، اما باید دانست آموزش حضوری به عنوان یک امر اساسی حائز اهمیت است. براساس پژوهش شرکت مایکروسافت آموزش غیرحضوری فقط۵۰ درصد آموزش را محقق می‌کند. وی افزود: در۲۵ماه گذشته که آموزش‌ها غیرحضوری بود هیچ کسی به نظام تعلیم و تربیت خرده نگرفت به‌خصوص جامعه جهانی تاکیدی در این رابطه نداشتند، اما باید دانست آموزش حضوری به عنوان یک امر اساسی حائز اهمیت است. براساس پژوهش شرکت مایکروسافت آموزش غیرحضوری فقط۵۰درصد آموزش را محقق می‌کند.معاون آموزش متوسطه در ادامه به بحث ساماندهی نیروی انسانی، تامین فضا و تجهیزات پرداخت و گفت: مهرماه خوب و بانشاطی را آغاز کردیم. مطالبه‌ای از سوی اولیا وجود دارد و ما باید زمینه علم‌‌آموزی و فرصت علم و پژوهش را برای دانش‌آموزان فراهم آوریم. علم و پژوهش موجب اقتدار می‎شود و اگر به دنبال ایران قوی هستیم باید به این امر به عنوان یک ضرورت توجه کنیم. معاون آموزش متوسطه در ادامه به بحث ساماندهی نیروی انسانی، تامین فضا و تجهیزات پرداخت و گفت: مهرماه خوب و بانشاطی را آغاز کردیم. مطالبه‌ای از سوی اولیا وجود دارد و ما باید زمینه علم‌‌آموزی و فرصت علم و پژوهش را برای دانش‌آموزان فراهم آوریم. علم و پژوهش موجب اقتدار می‎شود و اگر به دنبال ایران قوی هستیم باید به این امر به عنوان یک ضرورت توجه کنیم.کاظمی یادآور شد: جایگاه فعلی نظام تعلیم و تربیت، ماحصل توجه به علم‌ آموزی و پژوهش محوری بوده که در وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری برنامه‌ریزی شده است. کاظمی یادآور شد: جایگاه فعلی نظام تعلیم و تربیت، ماحصل توجه به علم‌ آموزی و پژوهش محوری بوده که در وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری برنامه‌ریزی شده است.ساماندهی ۱۵ میلیون و ۶۴۰ هزار دانش‌آموز و ۹۰۰ هزار فرهنگی در سال تحصيلی جديد ساماندهیساماندهی۱۵۱۵میلیون ومیلیون و۶۴۰۶۴۰هزار دانش‌آموز وهزار دانش‌آموز و۹۰۰۹۰۰هزار فرهنگی در سال تحصيلی جديدهزار فرهنگی در سال تحصيلی جديدکاظمی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری پیش‌بینی حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز را داشتیم، اظهار داشت: ۱۵ میلیون و۶۴۰ هزار دانش‌آموز در ۱۲۲ هزار و ۷۱۳ مدرسه ثبت نام کردند. برای بازگشایی مدارس پیش‌بینی‌های دیگری نیز داشتیم و یکی از این برنامه‌ها که قبل از سال تحصیلی آغاز شده بود، توجه بحث اختلالات یادگیری و جبران آن‌ها بود؛ در همین زمینه طرح تعمیق و تثبیت یادگیری را در ستاد ملی کرونا تصویب و اجرا کردیم که یک میلیون و ۲۱۶ هزار دانش‌آموز متوسطه در این طرح شرکت کردند. کاظمی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری پیش‌بینی حدود۱۶میلیون دانش‌آموز را داشتیم، اظهار داشت:۱۵میلیون و۶۴۰هزار دانش‌آموز در ۱۲۲ هزار و ۷۱۳ مدرسه ثبت نام کردند. برای بازگشایی مدارس پیش‌بینی‌های دیگری نیز داشتیم و یکی از این برنامه‌ها که قبل از سال تحصیلی آغاز شده بود، توجه بحث اختلالات یادگیری و جبران آن‌ها بود؛ در همین زمینه طرح تعمیق و تثبیت یادگیری را در ستاد ملی کرونا تصویب و اجرا کردیم که یک میلیون و۲۱۶هزار دانش‌آموز متوسطه در این طرح شرکت کردند.وی با اشاره به هدف طرح تعمیق و تثبیت یادگیری، خاطرنشان کرد: هدف ما این بود که دانش‌آموزانی که در طول دو سال گذشته و به واسطه دوری از مدرسه و غیرحضوری بودن آموزش‌ها دچار اختلال در یادگیری شده‌اند را تقویت کنیم و این کاستی جبران شود. دو گروه از دانش‌آموزان مشمول این طرح بودند، گروه اول کسانی که نِصاب قبولی در خرداد ماه را کسب نکرده بودند و گروه دوم کسانی که نصاب قبولی را کسب کرده بودند اما از نظر شورای مدرسه حضور آنها در این طرح ضرورت داشت. وی با اشاره به هدف طرح تعمیق و تثبیت یادگیری، خاطرنشان کرد: هدف ما این بود که دانش‌آموزانی که در طول دو سال گذشته و به واسطه دوری از مدرسه و غیرحضوری بودن آموزش‌ها دچار اختلال در یادگیری شده‌اند را تقویت کنیم و این کاستی جبران شود. دو گروه از دانش‌آموزان مشمول این طرح بودند، گروه اول کسانی که نِصاب قبولی در خرداد ماه را کسب نکرده بودند و گروه دوم کسانی که نصاب قبولی را کسب کرده بودند اما از نظر شورای مدرسه حضور آنها در این طرح ضرورت داشت.پيگيری توسعه متوازن رشته های تحصيلی پيگيری توسعه متوازن رشته های تحصيلیپيگيری توسعه متوازن رشته های تحصيلیاین مقام مسئول در ادامه به دیگر برنامه وزارت آموزش و پرورش و معاونت متوسطه اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌ها بحث توسعه متوازن است، اگر به دنبال کیفیت‌بخشی در دوره دوم متوسطه هستیم باید توسعه متوازن را به طور جدی‌تر دنبال کنیم. با عنایت به اینکه در هشت سال گذشته تعداد دانش‌آموزان رشته ریاضی فیزیک کاهش یافته است، ضرورت دارد با توجه به نیاز کشور به منظور تقویت علوم پایه و نظام فنی-مهندسی، توجه خاصی را به رشته ریاضی فیزیک داشته باشیم. این مقام مسئول در ادامه به دیگر برنامه وزارت آموزش و پرورش و معاونت متوسطه اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌ها بحث توسعه متوازن است، اگر به دنبال کیفیت‌بخشی در دوره دوم متوسطه هستیم باید توسعه متوازن را به طور جدی‌تر دنبال کنیم. با عنایت به اینکه در هشت سال گذشته تعداد دانش‌آموزان رشته ریاضی فیزیک کاهش یافته است، ضرورت دارد با توجه به نیاز کشور به منظور تقویت علوم پایه و نظام فنی-مهندسی، توجه خاصی را به رشته ریاضی فیزیک داشته باشیم.تلاش برای توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای تلاش برای توسعه آموزش فنی و حرفه‌ایتلاش برای توسعه آموزش فنی و حرفه‌ایکاظمی ادامه داد: توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای نیز مورد تاکید قرار دارد و رویکرد ما کیفیت‌بخشی است. در همین راستا توجه به این آموزش‌ها با توجه به نیاز بازار کار و نیاز دستگاه‌ها و صاحبان مشاغل خواهد بود و با مشارکت دستگاه‌های مختلف۴۰ هنرستان وابسته و جوار کارخانه احداث شد که ۱۸ هنرستان برای رشته‌های کشاورزی و ۲۲ هنرستان در دیگر حوزه‌های صنعت و معدن و خدمات ایجاد شده است. کاظمی ادامه داد: توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای نیز مورد تاکید قرار دارد و رویکرد ما کیفیت‌بخشی است. در همین راستا توجه به این آموزش‌ها با توجه به نیاز بازار کار و نیاز دستگاه‌ها و صاحبان مشاغل خواهد بود و با مشارکت دستگاه‌های مختلف۴۰هنرستان وابسته و جوار کارخانه احداث شد که۱۸هنرستان برای رشته‌های کشاورزی و۲۲هنرستان در دیگر حوزه‌های صنعت و معدن و خدمات ایجاد شده است.تاسيس رشته محيط بانی در كشور با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست تاسيس رشته محيط بانی در كشور با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيستتاسيس رشته محيط بانی در كشور با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيستمعاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ایجاد رشته محیط‌بانی در کشور، اظهار داشت: این رشته برای اولین بار و با همکاری سازمان حفاطت از محیط زیست در دو استان کشور ایجاد شده است همچنین رشته بهیاری را با توجه به نیاز حوزه سلامت در برخی استان‌ها توسعه دادیم و زمینه آموزش با کیفیت را فراهم آوردیم. معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ایجاد رشته محیط‌بانی در کشور، اظهار داشت: این رشته برای اولین بار و با همکاری سازمان حفاطت از محیط زیست در دو استان کشور ایجاد شده است همچنین رشته بهیاری را با توجه به نیاز حوزه سلامت در برخی استان‌ها توسعه دادیم و زمینه آموزش با کیفیت را فراهم آوردیم.از رتبه‌های برتر جشنواره‌‌‌های علمی و پژوهشی حمايت خواهيم كرد از رتبه‌های برتر جشنواره‌‌‌های علمی و پژوهشی حمايت خواهيم كرداز رتبه‌های برتر جشنواره‌‌‌های علمی و پژوهشی حمايت خواهيم كردمعاون آموزش متوسطه با اشاره به برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی، تصریح کرد: این جشنواره در تابستان و در استان اصفهان برگزار شد که در مرحله کشوری آن از ۵۲۳ دانش آموز متوسطه اول تقدیر به عمل آمد. ما باید توجه ویژه به این دانش‌آموزان داشته باشیم. بنابراین بعد از برگزاری چنین جشنواره‌هایی، دانش‌آموزان را تنها نمی‌گذاریم و با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آن‌ها حمایت خواهیم کرد. معاون آموزش متوسطه با اشاره به برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی، تصریح کرد: این جشنواره در تابستان و در استان اصفهان برگزار شد که در مرحله کشوری آن از۵۲۳دانش آموز متوسطه اول تقدیر به عمل آمد. ما باید توجه ویژه به این دانش‌آموزان داشته باشیم. بنابراین بعد از برگزاری چنین جشنواره‌هایی، دانش‌آموزان را تنها نمی‌گذاریم و با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آن‌ها حمایت خواهیم کرد.وی افزود: در راستای توجه به ارتقای علمی و پژوهشی‌ دانش آموزان، جشنواره علمی و پژوهشی برگزار شد که یک میلیون و ۶۹۱ هزار و ۴۱۲ دانش‌آموز در آن شرکت کردند‌. تعداد افراد شرکت کننده نسبت به سال گذشته افزایش داشت. در مرحله کشوری این جشنواره ۸۰۴۲ نفر حضور داشتند. وی افزود: در راستای توجه به ارتقای علمی و پژوهشی‌ دانش آموزان، جشنواره علمی و پژوهشی برگزار شد که یک میلیون و۶۹۱هزار و۴۱۲دانش‌آموز در آن شرکت کردند‌. تعداد افراد شرکت کننده نسبت به سال گذشته افزایش داشت. در مرحله کشوری این جشنواره۸۰۴۲نفر حضور داشتند.تقویت مهارت نرم و روحیه کارآفرینی دانش‌آموزان تقویت مهارت نرم و روحیه کارآفرینی دانش‌آموزانتقویت مهارت نرم و روحیه کارآفرینی دانش‌آموزانکاظمی با اشاره به اینکه به منظور تقویت روحیه پژوهش در دانش‌آموزان ۲۰ پژوهش‌سرا ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر جمعا ۶۹۱ پژوهش‌سرا در کشور داریم. در همین راستا و به منظور تقویت مهارت نرم دانش‌آموزان به دنبال ایجاد باشگاه کارآفرینان نوجوان هستیم. امیدوارم در سال تحصیلی بتوانیم این طرح را در برخی مدارس اجرا کنیم تا مهارت نرم تقویت شود و دانش‌آموزان ما در آینده تبدیل به یک کارافرین شوند. کاظمی با اشاره به اینکه به منظور تقویت روحیه پژوهش در دانش‌آموزان۲۰پژوهش‌سرا ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر جمعا۶۹۱پژوهش‌سرا در کشور داریم. در همین راستا و به منظور تقویت مهارت نرم دانش‌آموزان به دنبال ایجاد باشگاه کارآفرینان نوجوان هستیم. امیدوارم در سال تحصیلی بتوانیم این طرح را در برخی مدارس اجرا کنیم تا مهارت نرم تقویت شود و دانش‌آموزان ما در آینده تبدیل به یک کارافرین شوند.وی در خصوص طرح‌های کیفیت بخشی برای جامعه معلمان نیز خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس از جمله طرح‌های کیفیت‌بخشی است که با مشارکت۳۰ درصد معلمان متوسطه دوم نظری برگزار شد. جشنواره ایده‌ها و تجارب مدیران و معاونین مدارس متوسطه را هم در دوره اول برگزار کردیم که ۷۵۸۶ مدیر شرکت داشتند و از ۴۰ نفر به عنوان نفرات برتر در استان خراسان رضوی و مشهد تقدیر شد‌. جشنواره دیگر جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری بود که ۱۲هزار ۳۰۰ نفر شرکت داشتند و از ۲۳۵ نفر تقدیر و تجلیل شد. وی در خصوص طرح‌های کیفیت بخشی برای جامعه معلمان نیز خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس از جمله طرح‌های کیفیت‌بخشی است که با مشارکت۳۰درصد معلمان متوسطه دوم نظری برگزار شد. جشنواره ایده‌ها و تجارب مدیران و معاونین مدارس متوسطه را هم در دوره اول برگزار کردیم که۷۵۸۶مدیر شرکت داشتند و از۴۰نفر به عنوان نفرات برتر در استان خراسان رضوی و مشهد تقدیر شد‌. جشنواره دیگر جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری بود که۱۲هزار۳۰۰نفر شرکت داشتند و از۲۳۵نفر تقدیر و تجلیل شد.کاظمی در خصوص طرح پویش جهادی که با مشارکت دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد، اظهار داشت: آموزش دانش‌آموزان پایه دوازدهم با نگاه آمادگی دانش‌آموزان برای امتحانات نهایی اصلی‌ترین هدف این طرح بود. امیدواریم در سال تحصیلی جاری این طرح را توسعه دهیم و زمینه آماده‌سازی و آموزش دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم را با اولویت دانش‌آموزان کم‌برخوردار، در راستای توسعه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی انجام دهیم. کاظمی در خصوص طرح پویش جهادی که با مشارکت دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد، اظهار داشت: آموزش دانش‌آموزان پایه دوازدهم با نگاه آمادگی دانش‌آموزان برای امتحانات نهایی اصلی‌ترین هدف این طرح بود. امیدواریم در سال تحصیلی جاری این طرح را توسعه دهیم و زمینه آماده‌سازی و آموزش دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم را با اولویت دانش‌آموزان کم‌برخوردار، در راستای توسعه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی انجام دهیم.باشگاه خبرنگاران جوانعلمی پزشکیآموزش و پرورش
شناسه خبر: 776544