malakouti
19 شهریور 1401 - 18:29

مدارس آینده باید پاسخگوی نیاز‌های دانش آموزان نسل فردا باشند

وزیر آموزش و پرورش گفت:در طراحی فضا‌های آموزشی باید رابطه فضا با برنامه درسی تعیین شود و نیاز‌های متخصصان تعلیم و تربیت را بشناسیم. یوسف نوری گفت: محیط به عنوان یک عامل سازنده موجب تمرکز بیشتر دانش آموز، تدریس بهتر معلم و در نتیجه تسهیل، تسریع و تعمیق در فرایند یادگیری می‌شود. وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: موضوع مهمی که به نظر مغفول مانده است تعیین رابطه فضا با برنامه درسی است. لازم است برنامه درسی و برنامه ‎ریزی درسی را در فضا ببینیم، نیاز‌های متخصصان تعلیم و تربیت و پداگوژی را بشناسیم و به عنوان یک مولفه مهم محتوا‌های آموزشی، روش‌ها و شیوه‌های ارزشیابی را نیز بدانیم. نوری ادامه داد: فضا باید تعاملی باشد و این مفهوم دقیق تعریف شود که بتوانیم ارتباط سازنده و مفید اجزای محیط با دانش آموزان را فراهم کنیم تا حس یادگیری را به دانش آموز منتقل کند، که البته بخشی ازآن خود محصول آگاهی و یادگیری است. وزیر آموزش و پرورش با بیان این نکته که مدارس آینده باید پاسخگوی تمام جوانب و نیاز‌های دانش آموز نسل فردا و به تبع آن جامعه باشد، تصریح کرد: غیر از این باشد مدرسه کارکرد خود را از دست می‎دهد و دانش آموز ارتباطی با محیط و فضا و محتوا برقرار نمی‌کند. وزیر آموزش و پرورش گفت: راهبری آینده طراحی و معماری مدارس یک سری الزاماتی دارد، که باید آن را چندوجهی دید، توجه به جنبه‌های معماری اسلامی و ایرانی حتما یکی از مولفه‎های مدرسه آینده است و مدرسه سبز نیز یکی از مظاهر آن است، مورد بعدی به عنوان مثال مدرسه‎ای که با مصرف کمترین مصالح ساخته شود و منابع بیشتری را برای آیندگان حفظ نماید، نمونه‎ای از یک مدرسه با رویکرد آینده نگری است. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: موضوع هوش مصنوعی، استفاده از واقعیات مجازی و محتوا‌های سه بعدی، استفاده از فناوری‎های نوین در فناوری اطلاعات و ارتباطات و ترکیب آن با طراحی و معماری، بحث اینترنت اشیا نقش ربات‎ها در آینده مدارس و... هرکدام می‎تواند واجد بررسی و مطالعات گسترده باشد. وی همچنین بر لزوم حفظ، تعمیر و نگهداری فضا و تجهیزات آموزشی تاکید کرد و گفت: نوسازی مدارس و معاونت پشتیبانی آموزش و پرورش در این خصوص با هماهنگی بیشتر می‎توانند روند بهبود مسائل این حوزه را فراهم کنند. باشگاه خبرنگاران جوانعلمی پزشکیآموزش و پرورش
شناسه خبر: 729320