malakouti
12 مرداد 1401 - 23:55

نظارت رئیس صحت‌عامه‌ ولایت بلخ از مراکز صحی شادیان

رئیس صحت عامه ولایت بلخ در جریان سفر به منطقه شادیان، از بخش‌های مختلف مرکز صحی شادیان و آشیانه‌ صحی روستای مذکور نظارت به عمل آورد.

دکتر توانا، رئیس صحت عامه ولایت بلخ در جریان سفر به منطقه شادیان، در جریان نظارت از  بخش‌های مختلف مرکز صحی شادیان و آشیانه‌ صحی روستای مذکور، روند ارائه‌ عرضه‌ خدمات‌صحی برای مردم این محل را مورد بررسی قرار داد.

رئیس صحت عامه بلخ به منظور نظارت و ارزیابی از کارکردهای موسسات همکار با اعضای شورای صحی این مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد.

آقای توانا با اهالی شادیان از نزدیک دیدار و در مورد چگونگی کیفیت عرضه‌ خدمات‌صحی گفت‌وگو کرد.

رئیس صحت عامه بلخ به پیشنهادات مردم گوش کرده و به آنها نوید داد در سریعترین زمان به مشکلات‌شان رسیدگی خواهد کرد.

در پایان پرسنل صحی مرکز صحی شادیان و بزرگان، از سفر آقای توانا را در ساحات کوهستانی نشانه‌ تعهد به کار و ارائه‌ بهتر عرضه‌ خدمات‌صحی برای مردم خواندند.

باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان

شناسه خبر: 529381